• دکتر توفیقی در حال حاضر صرفا روان‌درمانی تحلیلی/حمایتی به‌صورت انفرادی و گروه‌درمانی (در قالب مجموعه‌ی هم‌کاوان) انجام می‌دهند.
  • برای سایر انواع روان‌درمانی و یا درمان‌های دارویی و بستری پذیرش انجام نمی‌شود.
  • تمامی جلسات بصورت تماس تصویری آنلاین برگزار می‌شود و ویزیت حضوری مقدور نیست.
  • برای تنظیم وقت ارزیابی این فرم را تکمیل کنید تا با شما تماس گرفته شود.
[bookly-form]