جزئیات تماس

مرکز پزشکی ما انتخاب دیپلمات ها و کارمندان ۶۴ سفارتخانه ، کنسولگری و آژانس های سازمان ملل و همچنین بیماران خصوصی از بیش از ۶۰ کشور جهان است.

موارد اضطراری

۹۱۰۰۱۳۵۷

نشانی

ولیعصر - پلاک ۱۴- واحد۷

پزشکان ما

سلامتی شما مهمترین دارایی شماست. شما باید آن را فقط به بهترین متخصصان واگذار کنید.

درمان شخصی

گزینه های درمانی با مداخله اولیه اهداف شما را از عوارض درمانی کاملاً مطابقت می دهد.

خدمات فوری

برنامه درمانی شما برای پیشرفت پایدار طراحی شده است و هر مرحله به سرعت اجرا می شود.

دفتر #۱

تهران – خیابان ولیعصر- پلاک ۱۴- واحد۷

info@danapeyvast.net
۹۱۰۰۱۳۵۷

دفتر #۲

تهران – خیابان ولیعصر- پلاک ۱۴- واحد۷

info@danapeyvast.net
۹۱۰۰۱۳۵۷

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۹:۳۰ – ۲۱:۰۰
پنج شنبه: ۶:۰۰ – ۲۱:۰۰
جمعه: ۱۰:۰۰ – ۱۵:۰۰

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۹:۳۰ – ۲۱:۰۰
پنج شنبه: ۶:۰۰ – ۲۱:۰۰
جمعه: ۱۰:۰۰ – ۱۵:۰۰

وقت قبلی بگیرید

[bookly-form]