نوشته‌ها

مقاله‌ی روز: ارتباط آلودگی هوا و مشکلات رفتاری نوجوانان!

نحوه‌ی ارتباط عوامل پیچیده‌ی زیستی و روانی و اجتماعی در سبب‌شناسی اختلالات روان‌پزشکی همواره مورد سوال پژوهشگران بوده، و مفهوم «مولفه‌های اجتماعی بهداشت روان» نیز...

مطالعه‌ی بیشتر